Skip to main content

No. 24

Wat een gelazer
Nu ben ik weer uitgestorven
Dat zegt men althans